Lotnummer 23

7 Pal. x 55 groen kartonnen dozen BELFRUTEX, 10 pal. x 90 zwart kartonnen dozen, 3,5 pal. x 110 zwarte kartonnen doosjes, 0,5 pal. x 8 zwart kartonnen doosjes , 13 pal. x 75 zwart kartonnen doosjes (17,18,19,20,21,22)

Deze veiling is afgelopen