Lot 61 - 83: Ramen, deuren en bijhorend gereedschap en materiaal - deel III