Lot 31 - 60: Ramen, deuren en bijhorend gereedschap en materiaal - deel II