Lot 187 - 206 : Herenhemden, schoenen, glazen toonkastjes