Lot 181 - 210 : Oude en vintage schrijfmachines - Deel X

TOEWIJZING NA GOEDKEURING GEMEENTEBESTUUR