Lot 1 - 30: Ramen, deuren en bijhorend gereedschap en materiaal - deel I