Veelgestelde vragen

 • + Hoe bieden op online verkopen?

  Wenst u een bod te wagen op openbare veilingen, dan maken wij u graag wegwijs aan de hand van volgend stappenplan.

  1. Als u online wil bieden, is het nodig dat u zich eerst registreert en een eigen profiel aanmaakt. (Meer info? zie "Hoe inloggen/registeren en uw eigen profiel aanmaken?")
  2. Wanneer u een login en wachtwoord hebt, kan u inloggen rechts bovenaan op de homepagina. (Meer info? zie "Hoe inloggen/registeren en uw eigen profiel aanmaken?")
  3. Van zodra u bent ingelogd, kan u naar het menu “Online biedingen” gaan, links bovenaan.
  4. U krijgt hier een overzicht van de verschillende veilingen. Navigeer naar de gewenste veiling.
  5. Nu krijgt u een overzicht van de verschillende onderverdelingen. Navigeer naar de door u gewenste onderverdeling.  

   !!LET OP!!: Het sluitingsuur van de veiling kan verschillen per categorie.

   verschillend sluitingsuur

   !!Merk op!!:
   - Wanneer u in de gewenste onderverdeling bent ziet u hoe lang u nog tijd heeft om te bieden. Deze tijd loopt af. Is dit niet het geval hangt uw internet vast of zijn er andere problemen met uw computer en/of internet.
   - Deze tijd kan ook verschillen per artikel. Wanneer er iemand een bod doet vlak voor sluitingstijd wordt deze sluitingstijd verlengd met 5 min.!!

   sluiting lot


   - Soms mag een lot pas definitief verkocht worden nadat het hoogste bod is goedgekeurd door de curator. Dit staat dan duidelijk bij het artikel vermeld. Wij vragen om deze som toch tijdig over te schrijven. Wordt het bod niet goedgekeurd dan schrijven wij dit bedrag binnen de 48u terug aan u over. Let er wel op dat dit 3-4 werkdagen kan duren door de verwerkingstijd van de banken.
   na goedkeuring curator
  6. U kan nu door navigeren naar het gewenste artikel. 
  7. Op de detailpagina van het artikel, kan u een bod of een autobod plaatsen (Meer info? zie "Hoe plaats ik een autobod bij online verkopen?").
  8. Stel het bedrag van uw bod in. Het minimumbedrag wordt steeds aangegeven (de minimumbedragen waarmee u kan verhogen vind u in art. 24 bij de verkoopsvoorwaarden).
  9. Stel u wil een bod van €100 maken, dan geeft u dit bedrag in en drukt u vervolgens op “Bied”.
   LET OP: €100 is niet het bedrag wat u moet betalen. Hier komen nog kosten bovenop (Meer info? Zie art. 18 bij de veilingvoorwaarden). Uw naam zal verschijnen onderaan bij “Hoogste bod”. Uw naam is enkel zichtbaar voor uzelf. Voor anderen zal hier *** verschijnen. Elk bod wordt vertrouwelijk behandeld door nv Lussis. Een bod dat geplaatst wordt op deze internetverkoop wordt als bindend beschouwd om dit artikel aan te kopen aan de geboden prijs. 

   !!LET OP!!: Uw bedrag kan het hoogste zijn en toch bent u niet te hoogste bieder. Dit komt omdat een autobod altijd voorrang krijgt op een gewoon bod. U krijgt dan volgende pop-up na het bevestigen van uw bod:overboden door autobod

  TIP: u kunt uw lopende biedingen overzichtelijk opvolgen in een aparte pagina op de website. Ga naar “Mijn biedingen” (klik rechtsboven op het icoon).
  mijn biedingen

  en vervolgens:

  mijn biedingen(1)

  !!LET OP!!: U kan op deze pagina ook bijbieden op de artikelen waar u al eerder op geboden heeft. Zo kan u snel en eenvoudig uw loten opvolgen waar u interesse in heeft.

  mijn biedingen(2)

  Hierboven ziet u een voorbeeld wanneer uw geboden bedrag het hoogste is maar automatisch is overboden door een autobod. Als u de hoogste bieder bent dan is het bedrag groen gekleurd i.p.v. bruin. Zie hieronder:

  mijn biedingen(3)

 • + Hoe plaats ik een autobod bij online biedingen?

  Wat is een autobod?

  De bedoeling van het plaatsen van een autobod is dat het systeem ervoor zorgt dat er telkens een bod in uw naam wordt geplaatst, dit totdat het door u ingegeven maximumbedrag wordt bereikt. Resultaat: zolang het door u ingegeven maximum bedrag niet is overboden, staat het hoogste bod automatisch op uw naam.

  Hoe plaatst u een autobod?

  1. Zorg ervoor dat u ingelogd bent
  2. Ga naar het gewenste artikel. U kan hier kiezen om een autobod te plaatsen via "autobod".
  3. Vul uw maximumbedrag naar keuze in. Het systeem gaat dan automatisch het huidige bod overbieden met het minimum, en dat tot uw maximumbod is bereikt.
  4. Wordt uw maximum autobod overboden, dan kan u zolang de verkoop nog actief is, dit steeds aanpassen. Dit gaat eenvoudig via "mijn biedingen"
  5. Wanneer u ingelogd bent zal u steeds het autobod kunnen zien. Het maximum autobod dat u geplaatst heeft is enkel en alleen voor u zichtbaar. Niemand anders kan uw kooporder bekijken.

  Wanneer u ingelogd bent, gaat u rechts bovenaan naar “Mijn biedingen”, daar kan u al uw lopende biedingen perfect volgen.

  2 identieke autoboden worden niet geaccepteerd. Er zal een melding verschijnen wanneer u een autobod probeert in te geven dat reeds bestaat.

 • + Wat als ik een lot toegewezen heb gekregen?

  1) U krijgt hiervan een bevestigingsmail. 
  !!Let op!!: Deze kan bij ongewenste emails staan.

  2) Bij "mijn biedingen" hebt u een tabblad met afgelopen biedingen.
  afgelopen biedingen

  3) U dient het totaalbedrag van alle toegewezen loten binnen de 48u te betalen.
  U vind hiervan een overzicht in het tabblad "Afrekening veiling" van "mijn biedingen".

  !!LET OP!!: Deze pagina wordt pas actief nadat alle onderverdelingen van een veiling zijn afgesloten.

  Deze pagina dient uitgeprint en meegebracht te worden voor afhaling van de goederen. Wenst u factuur? Dan kan u dit hier ook binnen de 48u aanvragen. Het factuur wordt dan overhandigd bij de ophaling van de goederen. (Meer info? zie: "Hoe vraag ik een factuur aan?")

  voorbeeldpg. van "afrekening veiling":

  voorbeeld afrekening

 • + Hoe vraag ik een factuur aan?

  Als u naar "Mijn biedingen" gaat en vervolgens naar het tabblad "Afrekening veiling" kan u hier op deze pg. een factuur aanvragen. 

  voorbeeldpg.:

  voorbeeld afrekening (1)

  Volg de verdere stappen totdat u onderstaande ziet staan:

  factuur aangevraagd

  !!!LET OP!!!:
  1) Deze pagina is pas open als alle onderverdelingen van een veiling zijn afgesloten.

  2) U kan enkel een factuur aanvragen binnen de 48u na sluitingstijd van de laatste onderverdeling van een veiling. Wenst u later nog een factuur aan te vragen kan u een extra administratiekost van €25/factuur (excl. BTW) aangerekend worden.

   

 • - Wat zijn de online verkoopsvoorwaarden?

  Online veilingsvoorwaarden

  nv Lussis M&N te Tongeren
  Verkoopzaal der gerechtsdeurwaarders

  Art. 1
  Door te bieden aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de algemene verkoopsvoorwaarden en zal zich niet op onwetendheid kunnen beroepen. Tevens is enkel de Nederlandstalige versie van de verkoopsvoorwaarden rechtsgeldig.

  Art. 2
  Alles wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt met eventuele verborgen of zichtbare gebreken. De beschrijvingen en foto's worden geacht naar best weten gedaan te zijn, maar kunnen geen aanleiding geven tot verhaal daar de kopers in de gelegenheid zijn zich op de tentoonstelling te vergewissen omtrent de aard, benaming, opgave van aantal, maat of wat het ook moge zijn. De bieder weet dat bij de verkoping geen verhaalrecht is wegens gebreken aan de koopwaar (art. 1649 BWB) en evenmin uit hoofde van behandeling (art. 1648 BWB). Km-standen of draaiuren, bouwjaren, eerste inschrijvingsdata of andere technische of commerciële specificaties van voertuigen of machines worden louter indicatief meegedeeld zonder enige garantie of verantwoordelijkheid van NV Lussis of de opdrachtgever.

  Art. 3
  De bezichtiging en de afhaling van de goederen is geheel op eigen risico.

  Art. 4
  nv Lussis M&N mag voor elk lot een startbod bepalen. Dit is het minimumbod waar begonnen wordt met bieden.

  Art. 5
  De hoogste bieder is koper. De gerechtsdeurwaarder en de veilinghouder behouden zich uitdrukkelijk het recht om zonder opgave van reden het bod van een bieder te weigeren. De voorgaande bieders zijn gehouden aan hun bod ingeval de hoogste bieder niet wordt geaccepteerd. De veiling is pas definitief na goedkeuring van de gerechtsdeurwaarders , curatoren , notarissen , e.a.. 

  Art. 6
  Bij weigering of onmacht van betaling wordt teruggegaan op de voorgaande bieders. De koper die de betaling heeft geweigerd zal instaan voor het verschil tussen de twee geboden bedragen. Bij eventuele betwistingen is alleen de rechtbank van het arrondissement waar de veiling plaatsvind bevoegd.

  Art. 7
  Vanaf de sluiting van de bieding liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper.

  Art. 8
  De koper is verplicht de gekochte goederen op de vastgestelde afhaaldatum voor eigen rekening weg te halen. Datum en uur van afhaling worden steeds meegedeeld via de website, tevens zal u deze informatie ook per e-mailbericht ontvangen bij de toewijzing van een lot. Bij laattijdige afhaling zullen er extra kosten aangerekend worden.

  Art. 9
  Goederenafgifte is steeds van 10 en 16 uur – tenzij anders vermeld -.

  Art. 10
  Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich niet op zijn lastgever kunnen beroepen.

  Art. 11
  Goederen langer liggende dan de vastgestelde datum en uur van afhaling zullen ten laste van de koper doorverkocht of weggehaald worden zonder de verkoopprijs terug te betalen. Eveneens zullen de eventuele kosten voor de ontruiming en/of vernietiging van de goederen worden aangerekend aan de koper.

  Art. 12
  Bij elke betwisting neemt NV Lussis de uiteindelijke beslissing.

  Art. 13
  Kopers hebben de verplichting het gekochte goed vakkundig en voorzichtig te demonteren of te slopen, en uit de gebouwen te verwijderen onder aansprakelijkheid hunnerzijds voor schade daarbij toegebracht aan eigendommen van verkopers of derden. Het is in geen geval geoorloofd aan gebouwen of onderdelen te breken. Gas-, water-, stoom- en elektrische geleidingen welke zich bevinden aan gekochte machines of installaties tenzij anders vermeld worden slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting of wel het aangebrachte merkteken.

  Art. 14
  De veilingmaatschappij kan tijdens de veiling de bieders contacteren en verzoeken om hun solvabiliteit aan te tonen en/of een waarborg van max. 50% van het geboden bedrag over te maken. Bij weigering van zijn solvabiliteit of het betalen van een waarborg kan NV Lussis het bod van de bieder annuleren. Bij het niet toekennen van een bod zal de waarborg na de sluiting van de veiling binnen de 5 werkdagen worden teruggestort.

  Art. 15
  Indien er in de laatste 5 minuten van de veiling nog een bod wordt uitgebracht op een bepaald lot, zal de veiling voor dit lot met 5 minuten worden verlengd. Dit zal zo doorgaan totdat er geen nieuw bod meer uitgebracht wordt.

  Art. 16
  Na het toewijzen van goederen zal u een e-mailbericht ontvangen. De koper dient vanaf dan het volledige bedrag – inclusief veilingkosten en de wettelijke BTW – binnen de 72 uren over te maken op de derdenrekeningnummer (KBC) BE64 7340 5487 7252 , BIC: KREDBEBB ,  met vermelding van het/de lotnummer(s) en de naam van de veiling.

  Art. 17
  Voor de afhaling dient men de afrekening op uw account of de mail dat u het lot gewonnen heeft af te printen. Deze mail en/of afrekening dient men mee te brengen naar de dag van afgifte (GEEN mail = GEEN afgifte van de goederen). U kunt de orginele factuur afdrukken via de website (via mijn afrekening).

  Art. 18
  De veilingkosten bedragen 17% op de koopsom + de wettelijke BTW 21 % op de kosten en op de koopsom – tenzij anders vermeld –.

  Art. 19
  Voor buitenlandse ondernemers binnen de EU is het mogelijk om geen BTW te betalen na verificatie van het BTW-nummer.

  Art. 20
  Ieder uitgebracht bod is absoluut en onherroepelijk.

  Art. 21
  Kopers van goederen zoals palletstellingen en grote machines krijgen steeds ruim voldoende de tijd om te gaan demonteren en af te halen. Dit zal onderling besproken worden met NV Lussis.

  Art. 22

  Autobiedingen zijn niet noodzakelijk het maximumbod van een lot.
  Een autobod heeft wel altijd voorrang op een ander bod. Heeft er bijvoorbeeld iemand een autobod van €70 en er biedt iemand anders €70, dan zal de persoon met het autobod dit lot toegewezen krijgen.
  Er kunnen geen identieke autoboden meer worden ingegeven op een lot. Er zal een melding verschijnen wanneer men een autobod probeert in te geven dat reeds bestaat.

  Art. 23
  Er kan met volgende bedragen verhoogd worden. Deze bedragen zijn zonder veilingkosten.
  €1-50: per €5 verhogen
  €50-100 : per €10 verhogen
  €100-500: per €20 verhogen
  €500-1000: per €50 verhogen
  €1.000-5.000: per €100 verhogen
  €5.000-20.000: per €500 verhogen
  vanaf €20.000: per €1000 verhogen

  Art. 24
  De deurwaarder en/of curator van het faillissement is ten alle tijde gemachtigd om de veiling te verlengen in geval van technische storingen.

  Art. 25
  Een factuur dient binnen de 72u na sluitingstijd van een veiling aangevraagd te worden. Wenst u later nog een factuur aan te vragen kan u een extra administratiekost van €25 (excl. BTW) per factuur aangerekend worden.

  Art. 26
  N.V. Lussis M&N is niet verantwoordelijk voor het falen (fouten) in het systeem ten gevolge van virussen, verouderde software, slechte internetverbindingen, verouderde apparatuur en/of andere technische problemen.

 • + Wat zijn de verkoopsvoorwaarden in de zaal?

  Algemene veilingsvoorwaarden

  nv Lussis M&N te Tongeren
  Verkoopzaal der gerechtsdeurwaarders

  Art. 1
  Alles wordt verkocht in de staat gelijk het zich bevindt. Hoe ook genaamd, hetzij door de kopers gezien of niet gezien. De beschrijvingen in de catalogus worden geacht naar best weten gedaan te zijn, maar kunnen geen aanleiding geven tot verhaal daar de kopers in de gelegenheid zijn zich op de tentoonstelling te vergewissen omtrent de aard, benaming, opgave van aantal, maat of wat het ook moge zijn. De bieder weet dat bij de verkoping geen verhaalrecht is wegens gebreken aan de koopwaar (art. 1649 BWB) en evenmin uit hoofde van behandeling (art. 1648 BWB)

  Art. 2
  De verkoop geschiedt naar de orde in de catalogus vermeld. Bij opbod en voor zo nodig bij opbod en afslag onder de daarbij door de gerechtsdeurwaarder te bepalen voorwaarden.

  Art. 3
  De hoogste bieder is koper. Bij enig geschil tussen bieders beslist de gerechtsdeurwaarder die de veiling houdt. Eventueel worden de goederen waarover geschil is gerezen opnieuw in opbod gebracht. De gerechtsdeurwaarder behoudt zich het recht voor de volgorde van de verkoop te wijzigen, nummers bijeen te voegen, te splitsen of te laten uitvallen.

  De gerechtsdeurwaarder en de veilinghouder behouden zich uitdrukkelijk het recht voor zonder opgave van reden het bod van een bieder te weigeren. De voorgaande bieders zijn gehouden aan hun bod ingeval de hoogste bieder niet wordt geaccepteerd.

  Art. 4
  De betaling geschiedt strikt contant met een roepgeld, kosten en of btw verhoging zoals wordt vermeld voor de betreffende veiling. Gewaarborgde bankcheques vereist!

  Bij weigering of onmacht wordt teruggegaan op de voorgaande bieders. Iedere koper moet het gehele bedrag van zijn aankoop van alle door hem gekochte en verder verschuldigde kosten betaald hebben vooraleer enig goed of goederen weggehaald mogen worden.

  Art. 5
  Vanaf de toeslag liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper. Hij is verplicht deze voor de vastgestelde datum en uur voor eigen rekening weg te laten halen. Goederenafgifte tussen 10 en 17 uur.

  Art. 6
  Goederen langer liggende dan de vastgestelde datum en uur zullen ten laste van de koper doorverkocht of weggehaald worden.

  Art. 7
  Ieder wordt geacht voor zichzelf gekocht te hebben en de koper zal zich niet op zijn lastgever kunnen beroepen.

  Art. 8
  Ingeval van vergissing van de afslager heeft deze het recht zich te herstellen zonder dat hierop beroep kan gedaan worden.

  Art. 9
  Bij elke betwisting heeft de werkende gerechtsdeurwaarder de uiteindelijke beslissing te nemen.

  Art. 10
  Kopers hebben de verplichting het gekochte goed vakkundig en voorzichtig te demonteren of te slopen, en uit de gebouwen te verwijderen onder aansprakelijkheid hunnerzijds voor schade daarbij toegebracht aan eigendommen van verkopers of derden. Het is in geen geval geoorloofd aan gebouwen of onderdelen te breken. Gas-, water-, stoom- en elektrische gelei-dingen welke zich bevinden aan gekochte machines of installaties tenzij anders vermeld worden slechts verkocht tot de eerste afsluiter, fitting of wel het aangebrachte merkteken.

  Art. 11
  Kopers zijn verplicht voor de in ontvangst name van het gekochte de aanwijzingen door of vanwege de veilinghouder op te volgen. Deze zomede verkopers zullen individueel noch collectief aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enig ongeval iemand overkomen in de lokaliteiten tijdens de kijkdagen, de verkoop of tijdens de aflevering der goederen.

  Art. 12
  Kopers zijn verplicht al de goederen van een gekocht lot of loten af te halen op de vastgestelde datum en uur, zoniet zullen zij weggehaald worden met alle kosten daaraan verbonden lastens de koper.

  Art. 13
  Betalingsmodaliteiten: contante betaling of betaling met gewaarborgde bankcheque. Er worden geen voorschotten aanvaard. Buitenlandse koper dienen enkel contant te betalen in euro's.

  Art. 14
  Kopers worden geacht met de verkoopsvoorwaarden bekend te zijn en kunnen zich nimmer op onwetendheid beroepen.